trung tam may chieu
thương hiệu uy tín
bằng chứng nhận thương hiệu uy tín
thương hiệu tiêu biểu

Bộ Máy Chiếu

 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  Dealer: 12,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-EX230
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230
  Dealer: 12,900,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-EX235
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235
  Dealer: 13,000,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-DX270
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Model Mới Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270
  Dealer: 16,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu  Panasonic PT-LB280A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A
  Dealer: 12,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Panasonic PT-LB300A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A
  Dealer: 13,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Panasonic PT-LB332A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A
  Dealer: 14,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-S04
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04
  Dealer: 10,400,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-X04
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04
  Dealer: 11,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-X31
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31
  Dealer: 13,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In220

  Bộ Máy Chiếu Infocus In220

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In220
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp VGA 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In220 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Infocus In220
  Dealer: 8,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In220
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In232

  Bộ Máy Chiếu Infocus In232

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In232
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In232 Mã hiệu: Bộ Infocus In232
  Dealer: 11,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In232
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In224

  Bộ Máy Chiếu Infocus In224

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In224
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In224 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Infocus In224
  Dealer: 11,000,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In224
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma S341

  Bộ Máy Chiếu Optoma S341

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma S341
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Optoma S341 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Optoma S341
  Dealer: 9,900,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma S341
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166

  Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma PX3166
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Có hàng Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166
  Dealer: 11,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma X312

  Bộ Máy Chiếu Optoma X312

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma X312
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Optoma X312 Mã hiệu: Bộ Optoma X312
  Dealer: 10,700,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma X312
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
Pages: [01] [02] Next »
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
 • Infocus
 • Panasonic
Hỗ Trợ Trực Tuyến
GĐ Kinh Doanh - Mr. Cường
Kết quả hình ảnh cho bieu tuong skype: adc_trade
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0989607879

PGĐ Kinh Doanh - Mr. Quỳnh
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0915522963

TP Kinh Doanh - Ms. Phụng
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0914402963

TP Kỹ Thuật - Mr. Phúc
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0917782963

Thuê Máy Chiếu - Mr. Tuấn
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0915392963

Sửa Máy Chiếu - Mr. Viên
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0934667711
Hỗ Trợ Khách Hàng - Mr. Quốc
Kết quả hình ảnh cho icon zalo0907667711

Tin Tức
Trung Tâm Phân Phối Các Loại  Máy Chiếu:

163/17 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel:  84-8-38 621 445  (10 line) Fax: 84-8-38 621 446  

Email: cuong@trungtammaychieu.com - quynh@trungtammaychieu.com -   phung@trungtammaychieu.com
Hotline: 098.960.7879 Mr Cường ( Sale Director )
Bản đồ Trungtammaychieu.com
0989607879