trung tam may chieu
Thong Tin Lien He Ben Trai
thương hiệu uy tín
bằng chứng nhận thương hiệu uy tín
thương hiệu tiêu biểu

Bộ Máy Chiếu

 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  Dealer: 12,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-EX230
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230
  Dealer: 12,900,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-EX235
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235
  Dealer: 13,000,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-DX270
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Model Mới Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270
  Dealer: 16,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu  Panasonic PT-LB280A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A
  Dealer: 12,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Panasonic PT-LB300A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A
  Dealer: 13,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Panasonic PT-LB332A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A
  Dealer: 14,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-S04
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04
  Dealer: 10,400,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-X04
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04
  Dealer: 11,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-X31
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31
  Dealer: 13,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In220

  Bộ Máy Chiếu Infocus In220

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In220
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp VGA 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In220 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Infocus In220
  Dealer: 8,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In220
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In232

  Bộ Máy Chiếu Infocus In232

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In232
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In232 Mã hiệu: Bộ Infocus In232
  Dealer: 11,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In232
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In224

  Bộ Máy Chiếu Infocus In224

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In224
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In224 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Infocus In224
  Dealer: 11,000,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In224
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma S341

  Bộ Máy Chiếu Optoma S341

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma S341
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Optoma S341 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Optoma S341
  Dealer: 9,900,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma S341
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166

  Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma PX3166
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Có hàng Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166
  Dealer: 11,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma X312

  Bộ Máy Chiếu Optoma X312

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma X312
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Optoma X312 Mã hiệu: Bộ Optoma X312
  Dealer: 10,700,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma X312
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
Pages: [01] [02] Next »
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
 • Infocus
 • Panasonic
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Kinh Doanh 1 - Mr. Quỳnh
091.55.22.963

Kinh Doanh 2 - Ms. Phụng
0914.402.963
Kinh Doanh 3 - Mr. Mạnh
093.40.50.963
Kinh Doanh 4 - Ms. Kim
0939.010.005
Kinh Doanh 5 - Mr. Tấn
0963.844.370
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
(028)66583821
Hotline Mr. Đức
0988.511.506
Tin Tức
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Thái Thịnh

Địa chỉ: 69/29/8 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú

VPGD: 518/7 Cách Mạng Tháng 8, P. 11, Quận 3

MST: 0310508322 - Điện thoại:(028)66608830

Email: phung@trungtammaychieu.com

Giấy ĐKKD: 0310508322 ngày cấp 10/12/2010

Nới cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh