trung tam may chieu
thương hiệu uy tín
bằng chứng nhận thương hiệu uy tín
thương hiệu tiêu biểu

Bộ Máy Chiếu

 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  Dealer: 12,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX220
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-EX230
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230
  Dealer: 12,900,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX230
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-EX235
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235
  Dealer: 13,000,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-EX235
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270

  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Sony VPL-DX270
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Model Mới Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270
  Dealer: 16,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Sony VPL-DX270
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu  Panasonic PT-LB280A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A
  Dealer: 12,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB280A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Panasonic PT-LB300A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A
  Dealer: 13,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB300A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A

  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Panasonic PT-LB332A
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A
  Dealer: 14,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Panasonic PT-LB332A
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-S04
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04
  Dealer: 10,400,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-S04
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-X04
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04
  Dealer: 11,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X04
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31

  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Epson EB-X31
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31
  Dealer: 13,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Epson EB-X31
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In220

  Bộ Máy Chiếu Infocus In220

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In220
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp VGA 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In220 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Infocus In220
  Dealer: 8,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In220
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In232

  Bộ Máy Chiếu Infocus In232

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In232
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In232 Mã hiệu: Bộ Infocus In232
  Dealer: 11,500,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In232
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Infocus In224

  Bộ Máy Chiếu Infocus In224

  Bộ Máy Chiếu Bao Gồm :
  + Máy chiếu Infocus In224
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Infocus In224 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Infocus In224
  Dealer: 11,000,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Infocus In224
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma S341

  Bộ Máy Chiếu Optoma S341

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma S341
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Optoma S341 Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Optoma S341
  Dealer: 9,900,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma S341
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166

  Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma PX3166
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Có hàng Mã hiệu: Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166
  Dealer: 11,200,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma PX3166
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
 • Bộ Máy Chiếu Optoma X312

  Bộ Máy Chiếu Optoma X312

  Bộ Máy Chiếu Gồm :
  + Máy chiếu Optoma X312
  + Màn Chiếu Treo Tường 120"
  + Khung treo đa năng 0.6m
  + Cáp HDMI 15M Unitek
  + Điện nẹp nguồn máy chiếu
  + Thi công lắp đặt miễn phí
  + Tặng Bút trình chiếu Avov Pe2000
  Bộ Máy Chiếu Optoma X312 Mã hiệu: Bộ Optoma X312
  Dealer: 10,700,000 VNĐ
  Bộ Máy Chiếu Optoma X312
  yahoo | Liên hệ | Gửi email khi giá thay đổi
Pages: [01] [02] Next »
THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU
 • Infocus
 • Panasonic
Hỗ Trợ Trực Tuyến
 Kết quả hình ảnh cho icon zalo Kinh Doanh 1 - Mr. Quỳnh
Kết quả hình ảnh cho call 091.55.22.963

Kết quả hình ảnh cho icon zalo Kinh Doanh 2 - Ms. Phụng
Kết quả hình ảnh cho call 091.440.2963

Kết quả hình ảnh cho icon zalo Kinh Doanh 3 - Mr. Mạnh
Kết quả hình ảnh cho call 091.40.50.963

Kết quả hình ảnh cho icon zalo Kinh Doanh 4 - Ms Kim
Kết quả hình ảnh cho call 0939.010.005

Kết quả hình ảnh cho icon zalo Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 Kết quả hình ảnh cho call 02866583821

Kết quả hình ảnh cho icon zalo Hotline Mr Đức 24/7:
 Kết quả hình ảnh cho call 0988.511.506
Tin Tức
Trung Tâm Phân Phối Các Loại  Máy Chiếu:

518/7 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel:  02866583821  (10 line) Fax: 02866583821 

Email:  quynh@trungtammaychieu.com -  phung@trungtammaychieu.com
Hotline: 0988.511.506 Mr Đức ( Sale Director )
Bản đồ Trungtammaychieu.com
0988.511.506