May chieu, Máy chiếu, Projector, Ban May Chieu, Cung Cap May Chieu http://trungtammaychieu.com http://trungtammaychieu.com Thu, 03 Nov 2011 14:31:22 GMT Thu, 03 Nov 2011 14:31:22 GMT Đầu nối VGA Đầu nối VGA Đầu nối
Cáp VGA
Hai đầi cái ( F-F)
VGA F-F
Gender Changer]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1223-0/cap-may-chieu/dau-noi-vga.html 2:02 pm, 23/03/12
Bộ chia HDMI splitter 4 port Bộ chia HDMI splitter 4 port
Loại : Digital
Full HD (1920x1080)
Giao diện HDMI  3D
Bảo hành: 3 Tháng
]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1317-0/cap-may-chieu/bo-chia-hdmi-splitter-4-port.html 2:06 pm, 23/03/12
Màn treo 150 inch Dalite-Apollo Màn treo 150 inch Dalite-Apollo 150"
Matt White, Black Border
Màn chiếu treo tường
120" x 90" (3.05 x 2.25m)
Bảo hành: 1 Năm]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-3432-0/man-chieu/man-treo-150-inch-dalite-apollo.html 3:44 pm, 01/11/17
Epson EB-696Ui Epson EB-696Ui 3.800 ANSI Lumens
WUXGA (1920 x 1200)
16.000:1,
HDMI
Bảo hành: 2 Năm
]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-334-0/may-chieu-epson/epson-eb-696ui.html 4:19 pm, 02/11/17
Bóng Đèn Sanyo SW30/35 Bóng Đèn Sanyo SW30/35

Độ sáng: 1.100 - 1.250
Bóng đèn: 160W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1908-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-sw30/35.html 2:17 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo SU20, XU20, XW20AR Bóng Đèn Sanyo SU20, XU20, XW20AR

Độ sáng: 1.100-1.200
Bóng đèn: UHP 150W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1907-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-su20-xu20-xw20ar.html 2:18 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo SU20N 22N Bóng Đèn Sanyo SU20N 22N

Độ sáng: 1.100 - 1.200
Bóng đèn: 120W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1905-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-su20n-22n.html 2:23 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo SW10 15 20,XW15,PLC-Z1 Bóng Đèn Sanyo SW10 15 20,XW15,PLC-Z1

Độ sáng: 1.000
Bóng đèn: 132W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1906-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-sw10-15-20xw15plc-z1.html 2:23 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XP2,XP18,XP21,XU36 37 35 45 Bóng Đèn Sanyo XP2,XP18,XP21,XU36 37 35 45

Độ sáng: 1.200
Bóng đèn: 150W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1904-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xp2xp18xp21xu36-37-35-45.html 2:26 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XU47/48/50/51/55/56/58 Bóng Đèn Sanyo XU47/48/50/51/55/56/58

Độ sáng: 1.700 - 2.000
Bóng đèn: 200W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1903-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xu47/48/50/51/55/56/58.html 2:29 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XU73/74/86/87/SU50S Bóng Đèn Sanyo XU73/74/86/87/SU50S

Độ sáng:  2.500
Bóng đèn: 200W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1902-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xu73/74/86/87/su50s.html 2:33 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XU110 Bóng Đèn Sanyo XU110

Độ sáng:  2.000-2.500
Bóng đèn: 180W -200W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1901-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xu110.html 2:36 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XU101/111/105/115 Bóng Đèn Sanyo XU101/111/105/115

Độ sáng:  2.000-2.500
Bóng đèn: 180W -200W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1900-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xu101/111/105/115.html 2:37 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XP30,PLV-60 Bóng Đèn Sanyo XP30,PLV-60

Độ sáng: 2.600
Bóng đèn: 200W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1899-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xp30plv-60.html 2:41 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XT10 Bóng Đèn Sanyo XT10

Độ sáng: 2.500
Bóng đèn: 250W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1897-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xt10.html 2:42 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XP41,46 Bóng Đèn Sanyo XP41,46

Độ sáng: 3.300-4.100
Bóng đèn: 275W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1898-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xp4146.html 2:43 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo TX20/21/25 Bóng Đèn Sanyo TX20/21/25

Độ sáng: 4.500
Bóng đèn: 300W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1896-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-tx20/21/25.html 2:50 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo TX35/ET30L Bóng Đèn Sanyo TX35/ET30L

Độ sáng: 4.200 - 5000
Bóng đèn: 300 - 330W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1895-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-tx35/et30l.html 2:50 pm, 26/03/12
DA-LITE / APOLLO Electric 400 DA-LITE / APOLLO Electric 400
> 400"
> Glass Beaded
> Màn chiếu Môtơ điện ĐKTX
> 320"x240" (8.13m x 6.1m)
> Bảo hành: 1 Năm
]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-939-0/man-chieu/da-lite-/-apollo-electric-400.html 3:12 pm, 27/12/17
Bóng Đèn Sanyo XT11/16 Bóng Đèn Sanyo XT11/16

Độ sáng: 3.500-10.000
Bóng đèn: 250W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1894-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xt11/16.html 3:13 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XP50/51L/56/55 Bóng Đèn Sanyo XP50/51L/56/55

Độ sáng: 4.000 - 5.500
Bóng đèn: 300W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1893-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xp50/51l/56/55.html 3:15 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XP56/57/L Bóng Đèn Sanyo XP56/57/L

Độ sáng: 5.000 - 5.500
Bóng đèn: 300 - 318W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1892-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xp56/57/l.html 3:16 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XF70 Bóng Đèn Sanyo XF70

Độ sáng: 6.500
Bóng đèn:  330W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1890-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xf70.html 3:19 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XP100L,WF20 Bóng Đèn Sanyo XP100L,WF20

Độ sáng: 6.500
Bóng đèn: 330W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1891-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xp100lwf20.html 3:19 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo UF15 Bóng Đèn Sanyo UF15

Độ sáng: 4.000-5.500
Bóng đèn: 300W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1889-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-uf15.html 3:20 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XF45,WF10,XF41 Bóng Đèn Sanyo XF45,WF10,XF41

Độ sáng: 7.700
Bóng đèn: 200W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1888-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xf45wf10xf41.html 3:20 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XF42/46 Bóng Đèn Sanyo XF42/46

Độ sáng:  10.000
Bóng đèn: 250W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1887-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xf42/46.html 3:21 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XF47 Bóng Đèn Sanyo XF47

Độ sáng:  10.000
Bóng đèn: 250W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1886-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xf47.html 3:24 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XF60A,EF60A Bóng Đèn Sanyo XF60A,EF60A

Độ sáng: 9.000- 12.000
Bóng đèn: 300W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1885-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xf60aef60a.html 3:42 pm, 26/03/12
Bóng Đèn Sanyo XF31XF31/XF315N ,XF315NL Bóng Đèn Sanyo XF31XF31/XF315N ,XF315NL

Độ sáng:  6.500
Bóng đèn: 250W

]]>
http://trungtammaychieu.com/p-vn-1883-0/bong-den-may-chieu/bong-den-sanyo-xf31xf31/xf315n-xf315nl.html 3:43 pm, 26/03/12